גישור מהיר ואכיפה מנהלית

עובדים ומעסיקים מרוצים

כיצד להתכונן לחוק להגברת אכיפה של דיני עבודה? שאלות ותשובות.

בפני מה עומדים המעסיקים לאחר מהפכת האכיפה?

 

מהפכה של ממש עברה על המעסיקים במדינת ישראל, עם חיקוקו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה והתקנות שהותקנו מכוחו.

בשונה מהעבר, בו עובדים היו תובעים מעסיקים, הרי שהיום, בעקבות החקיקה החדשה, המדינה היא השחקן המרכזי בתחום אכיפת דיני העבודה.

המדינה ייצרה שורה של סמכויות לצורך אכיפת דיני העבודה על המעסיקים, הלך מקנס כספי, עובר בהשעיית פעילות, דרך ביטול רישיונות וצווי סגירה וכלה בסנקציות אזרחיות ואף פליליות.

מהפכת האכיפה שמה את הדגש על כלי אחד, יעיל ומכאיב- הקנס המנהלי.

מהי "אכיפה מנהלית" וכיצד מתכוונת המדינה לפעול נגד מעסיקים ובאילו הפרות?

 

האכיפה המנהלית החדשה מושתת על שני כלים עיקריים:

  1. העיצום הכספי.
  2. ההתראה המנהלית.

למעשה המדינה הבינה כי העובדים אינם ממהרים להגיש תביעות כנגד מעסיקים ובמקביל הבינה כי קיים קושי של ממש להטיל סנקציות פליליות על מעסיקים.

במקביל מעוניינת המדינה לפגוע במעסיקים שאינם מקיימים את דיני העבודה במקום שהכי רלוונטי (וכואב) עבורם, בכיס.

בנוסף קיים צורך של המדינה שאותם עיצומים כספיים יהיו זמינים ולכן מאפשרים להם להיות מוטלים באמצעות פקידים (בדומה, להבדיל, לקנסות הניתנים על ידי פקחי תנועה, במקום שוטרים למשל).

 

ובאופן מעשי? מה הסכומים של העיצומים? מהן העברות?

החוק מחלק את ההפרות לשלושה סוגים, לשם הפשטות נכנה אותן "קל", "בינוני" ו- "כבד" וכדי לעשות סדר ריכזנו את עיקר העיצומים בטבלה הבאה, למעשה ההפרות ה"כבדות" ביותר הן הזכויות הכי בסיסיות של העובדים, ולהפך:

סוג מה כלול? מה הקנס ליחיד? מה הקנס לחברה?
"קל" חובת ניהול פנקסי חופשה ושעות עבודה (כן יש דבר כזה), מתן הפסקות 2,520 ₪ 5,040 ₪
איסור העסקה בני נוער (לרבות ללא אישור רפואי, או ללא הדרכת מקצוע)
קביעת תקנון להטרדה מינית
הגנה על נשים בהריון ויולדות מפני העסקה בשעות נוספות או בלילה
"בינוני" מתן חופשה שנתית לעובדים, תשלום דמי חופשה, ופדיון חופשה 10,080 ₪ 20,160 ₪
איסור העסקה בשעות נוספות בניגוד לקבוע בחוק, תשלום שעות נוספות
מסירת תלוש שכר, איסור ניכוי משכר, מתן אישור בכתב על סיום יחסי עבודה
איסור העסקת עובדת במשך ארבעה חודשים אחרי לידה, חוק עבודת נשים
"כבד" איסור הלנת שכר וחובת תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום 17,640 ₪ 35,280 ₪
איסור פיטורי עובדת בהריון ללא היתר או במהלך טיפולי פוריות/פונדקאות
איסור פיטורים של עובד במילואים בלא היתר, איסור קבלת בטוחות מעובד
הפרשת פנסיה לעובדים, איסור העסקה מעבר לכמות השעות והימים המותרת

 

שימו לב שהפרה חוזרת בתוך שנתיים הקנס יהיה כפול, ובמקרה של הפרה מתמשכת, קיימת "ריבית" של 2% ליום.

לשם המחשה, מעסיק פרטי שאינו מאוגד כחברה שלא מסר תלוש שכר לעובד צפוי לקנס של 10,000 ₪ בגין מחדלו.

לעומתו, מעסיק פרטי, שלא הציב תקנון לאיסור הטרדה מינית בעבודה צפוי לקנס של כ 2,500 ₪.

ואילו חברה אשר הלינה שכר, נקנסה- ושוב הלינה שכר, עלולה להיות צפויה לקנס של כ 70,000 ₪.

 

מה ניתן לעשות אם הוטל עיצום? מי מטיל אותו? מהי התראה?

 

את העיצום מטיל "ממונה", שהיא מילה משפטית יפה לפקח עבודה (בכיר, בכיר).

לפני שהממונה מטיל עיצום הוא חייב לשלוח התראה לפני הטלת עיצום ולמעסיק יהיו 30 יום לטעון בכתב מדוע הממונה טועה ואם לא יגיש טיעון, יראו בכך הודעת תשלום מטעם הממונה.

אם הוטל עיצום כספי למעסיק יש את הזכות לפנות לוועדת ערר- שימו לב, בדומה לערר אחרים בחוקים דומים, עצם הגשת הערר אינה מונעת את החובה לשלם את סכום הקנס.

על ועדת ערר ניתן להגיש ערר לבתי הדין המנהליים (בתי המשפט המחוזיים).

עוד יובהר הממונה יכול (אך לא חייב) להתחיל בהתראה.

 

אז איך נמנעים מהטלת עיצומים?

טוב העצה המתבקשת שיכתוב כאן עו"ד היא "תפנו לעו"ד טוב שייעץ לכם"

הפתעה- ההמלצה שלנו שונה בתכלית.

ראשית ההמלצה שלנו היא להכיר את החובות החלות על מעסיקים, הן אינם מורכבות בכלל, ניתן למצוא את עיקר החובות בקישור הזה שמסביר בפשטות וביעילות כיצד יש לנהוג – אחרי בערך חצי שעה של קריאה, כל מעסיק סביר ידע פחות או יותר כיצד לשמור על זכויות עובדיו.

במקביל, ולשם שיפור כל תקלה שעלולה לקרות לכל אחד, אנחנו ממליצים להטמיע בארגונים שלכם את פתרון "הגישור המהיר", כך שכל סכסוך עם עובד יתחיל בגישור, במקום בכתבי תביעה ובפניה לממונים לשם הטלת קנסות על מעסיקים.

אגב לכל המתעניינים, לועדת הערר כבר יש עשרות פסיקות וניתן לראות אותן כאן.

 

מנכלי"ם היזהרו! מזמיני מזמיני שירות מחברות כוח אדם- היזהרו!

 

החוק קובע באופן מפורש חובה אישית למנכלי"ם של חברות- היינו גם כאשר מדובר בחברה בע"מ וייתכן ומדובר באחד מהמנהלים הזוטרים, מי שישלם את הקנס המנהלי, הוא לא אחר מאשר המנכ"ל בעצמו.

גם מי שמעסיק עובדים באמצעות חברות כוח אדם (לרבות עובדי ניקיון, אבטחה, מטבח וכיו"ב) אינו חסין מהקנסות המנהליים, כאשר גם עליו קמה חובת פיקוח על תנאי העסקתם של העובדים בחצרו.

אמנם קיימות מספר הגנות מפני העיצומים הכספיים, אולם חשוב שמעסיקים יהיו ערים לעובדה שכאשר עובד קבלן המועסק אצלם אינו מקבל את מלוא זכויותיו, הם חשופים לאכיפה בדמות קנסות.

כמובן שיש לקרוא את החוק באופן מלא ואין לראות באמור כאן כתחליף לייעוץ משפטי.

 

© ירקוני - משרד עורכי דין ונוטריון

top