החלטת בג"צ בבקשה להצטרפות לעתירה- השבת בגבעתיים

עיריית גבעתיים

להלן החלטת ביהמ"ש העליון המקבלת את בקשת העותרים המיוצגים על ידינו וע"י עו"ד פז, להצטרף לעתירה ולהשמיע את קולם:

בבית המשפט העליון
בג"ץ  4973/18

 

לפני: כבוד השופט נ' סולברג

 

העותרות: 1. מועצת עיריית גבעתיים
2. עיריית גבעתיים

 

נ  ג  ד

 

המשיבים: 1. שר הפנים
2. שרת המשפטים

 

המבקשים להצטרף כמשיבים לעתירה: 1. רותם שנירר
2. שי סויסה

 

בקשה להצטרף כמשיבים לעתירה

 

בשם המבקשים להצטרף כמשיבים לעתירה:  

עו"ד אייל ירקוני; עו"ד אורי ישראל פז

 

בשם העותרות:

 

עו"ד עפר שפיר; עו"ד ענת נבל

 

בשם המשיבים:

 

עו"ד רן רוזנברג

 

 

החלטה

 

 

משהסכימו המשיבים לבקשת ההצטרפות, "מן הטעם שביכולתם [של המבקשים – נ' ס'] לתרום למסד העובדתי והמשפטי שבבסיס הדיון בעתירה", ומשהותירו העותרות את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט, נוכח העובדה שמדובר בעתירה "בעלת פן עקרוני" (הגם שבראשית תגובתן הביעו התנגדות לה) – הבקשה מתקבלת.

 

תגובה מקדמית מטעם המבקשים תוגש עד 21 יום לפני מועד הדיון.

5129371

54678313 ניתנה היום, ‏ו' בחשון התשע"ט (‏15.10.2018). ש ו פ ט

_________________________

18049730_O04.doc   עכב

© ירקוני - משרד עורכי דין ונוטריון

top