"עוד 60 יום מפנים אותנו מהדירה"

אישה מבוגרת זקנה עם כפפות אגרוף מורמות

"עוד 60 יום מפנים אותנו מהדירה…"

כך נפתחה לפני שנתיים פגישה במשרדי.

אני רוצה לספר לכם על מעט צדק שנעשה היום בבית המשפט המחוזי (כב' הש' דורון חסדאי).

לפני כשנתיים הגיעו למשרדי שני בני זוג, מבוגרים, חולים, עלובי חיים, שאף חוו טרגדיה משפחתית שלא כאן המקום להרחיב עליה.

הם הגיעו אליי כי ניסו לזרוק אותם לרחוב.

זה הסיפור שהם סיפרו לי:

לפני 14 שנה לערך, קרס עסק משפחתי שלהם לקייטרינג תעשייתי (אוכל מוכן למפעלים).

במסגרת הקריסה הם הוכרזו כפושטי רגל כשחובותיהם הגיעו לטענת הנאמן ללמעלה ממיליון ש"ח.

אחרי 14 שנים הם פנו לבית המשפט כדי לקבל הפטר ואילו הנאמן סירב בכל תוקף בטענה כי קיימת דירת מגורים.

הם היו מיוצגים על ידי עו"ד אחר ובית המשפט החליט שיש להם 60 יום לפני שמפנים אותם.

הדירה שווה לטענת הנאמן למעלה ממיליון ש"ח ומימושה ישיא לנושים דיבידנד של 100%.

קיבלתי על עצמי את הייצוג למרות הקושי הממשי שיש בתיק.

כמובן שעצרתי באופן מיידי את הליכי הפינוי.

וכך התנהל הקרב המשפטי כדי להציל את בני הזוג מפני זריקתם לרחוב:

גיליתי מולי נאמן נחוש (מידי לטעמי- יש גבול גם לנחישות שאמור להפגין נאמן), שמתנגד בכל כוחו לכל תקשורת שלי עם הנושים ואסר עליי לפנות אליהם כדי לנסות ולהפחית את חובותיהם של בני הזוג.

הנאמן גם הערים קשיים של ממש על ניסיונות שלי להקטין את החבות לרשויות המס בדרך של הפחתת קנסות וריביות- למרות הוראות מנהליות ברורות המופנות גם כלפי נאמנים.

לאחר מלחמת חורמה משפטית, שכללה ערעורים על הכרעותיו של הנאמן וזכייה בהם, בקשה לפנות ישירות אל הנושים (שבאופן חריג התקבלה על ידי ביהמ"ש) ומאמץ של מו"מ מול הנושים השונים- נשאו המאמצים פירות:

  1. חובות בני הזוג לרשויות המס הופחתו בכ- 150,000 ש"ח.
  2. הצלחתי להגיע להסכמה עם 99.5% מהנושים על הצעת הסדר לפיה משפחת החייבים תתגייס ותשלם 50% מחובותיהם למרות קיומה של דירה.
  3. תמיכת הכנ"ר בהסדר.

כפי שתראו בגוף פרוטוקול הדיון, הנאמן טען נגדי טענות קשות לאור פניותיי אל הנושים שלא באמצעותו ולמעשה הדרתו מההליך, אולם כאמור הדברים נעשו באישור ביהמ"ש ובידיעתו.

טוב, עם הסכמה של 99.5% מהנושים בוודאי שלא אמורה להיות בעיה, נכון?

אז זהו, שלא.

הנאמן, עיקש ותמוה בהתנהלותו, הגיש התנגדות להסדר חרף הסכמתם של כל הנושים להסדר.

לכאורה, לנאמן יש טענה תאורטית לפיה עצם אישור הנושים אינו מהווה סוף פסוק ותמיד יש שיקול דעת לביהמ"ש להורות על אי מתן הפטר.

עם זאת, אני מודה שזו פעם ראשונה שאני שומע על מקרה בו למרות שכל הנושים מסכימים- הנאמן מסרב.

היום התקיים דיון בבקשת ההפטר.

במסגרת הדיון היום שמע ביהמ"ש את טענות הנאמן ואת טענות עבדכם (הנאמן) והכריע: בני הזוג קיבלו הפטר מלא לרבות מקנסות לרשויות המס ולא יצטרכו להתפנות מדירתם.

סוף טוב, הכל טוב.

אני מבקש לנצל את הבמה כדי להודות לחבריי, לב"כ הכנ"ר עו"ד נטע כצמן יעקובוביץ, ב"כ הנושה העיקרי בנק דיסקונט, עו"ד רואי נגריס וב"כ מס הכנסה- עו"ד אריק שמיר- ברוכשטיין, אשר למרות עמדת הנאמן שתמכה בהמשך מלחמות החורמה ביכרו את המוסר והצדק על עוד חופן שקלים. כן ירבו!

ההחלטה רצ"ב כאן.

 

 

 

 

 

© ירקוני - משרד עורכי דין ונוטריון

top