Posts Tagged ‘תכנון ובניה’

המשיב החטיף אגרוף לעותר מול עיני השופט מודריק

השופט מודריק

התקבלה חלקית עתירת השכנים המתגוררים מאחורי המסעדה לאור מפגעים ומטרדים של המסעדות, 206, 206 דגים ופקין. לשם בדיקת טענות הדיירים ברחוב שמאחורי המסעדות, בדבר המפגעים, החליט השופט מודריק (בהחלטה נכונה מאד בעיני) להגיע פיזית למקום ולערוך בו ביקור. את מה שקרה שם אפילו ניסיונו האדיר הפתיע. במהלך הביקור התקיף אחד מבעלי מי מהמסעדות את אחד מהדיירים, […]

© ירקוני - משרד עורכי דין ונוטריון

top