דיני משפחהby eyal

Posted in:

המשרד מטפל במגוון נושאים, לרבות צוואות, ירושות, יפוי כח מתמשך, חלוקת רכוש אפוטרופסות, הסכמי ממון והסכמי גירושין, שלום בית, תיקי גירושין, תביעות כתובה, גישור במשפחה ועוד. כמו כן, המשרד מלווה את לקוחותיו בהליכי פירוק שיתוף. הגישור בדיני משפחה מאפשר למשתתפים להגיע לפתרון תוך שמירה על מערכות יחסים עסקיות, בינאישיות ואחרות ומתן

read more

מקרקעיןby admin

תמונה של עו
Posted in:

למשרד עו"ד ירקוני ניסיון רב שנים בתחומי נדל"ן ומקרקעין. המשרד מטפל בכל הכרוך בעריכת הסכמי מקרקעין (מכר, רכישה, שכירות, יזמות, שותפות, קבלנות, קומיבנציה וכו'). ההתמחות היא בכל סוגי המקרקעין הקיימים, לרבות טאבו רשום, החזקות במושא, קרקעות מנהל, שותפויות שונות, חברות משכנות, הימנותא ועוד. למשרדנו ניסיון עשיר בתכנון מס, לרבות מיסוי מקרקעין,

read more

מחלקת גישורby eyal

  • יד עוצרת דומינו מלהמשיך
Posted in:

הליך הגישור, מבית משרד עורכי דין ירקוני ושות', נועד לאפשר ליישב סכסוכים בדרכי שלום. מטרת העל שלנו, היא לקדם חברה טובה יותר המבוססת על דיאלוג, על הרמוניה חברתית ועל הסכמה. מדוע כדאי ליישב סכסוכים בגישור ? אנו מספקים לצדדים מסוכסכים פתרון יעיל והוגן, שנועד לייתר את הפנייה לערכאות משפטיות, וזאת

read more

צווי מניעהby eyal

עו
Posted in:

מתן צו מניעה על ידי בית משפט עשוי להביא לזכייה בתיק כולו, עקב שינוי המציאות שנוצר עקב מתן הצו. צווי מניעה דורשים התערבות מהירה ועוצמתית של בית משפט בסכסוך בין צדדים, לעיתים בין שותפים עסקיים, לעיתים מול רשויות ובמגוון תחומים רב. למשרד ניסיון רב ומוכח בקבלת צווי מניעה אשר שינו

read more

נוטריוןby eyal

דף חתום בחותמת נוטריון
Posted in:

משרדנו מספק שירותי נוטריון בזמינות ובמהירות המשמשים בארץ ובחו"ל, בהתאם לאמנות הבינלאומיות והחוק הבינלאומי. שירותי הנוטריון כוללים, בין היתר, אימותי חתימה, אישורי העתקים, אישורי תרגומים, אישור הצהרות, תעודת חיים ואישורי עשיית צוואות. לידיעתכם תעריפי השירותים השונים נקבעו בחוק והינם אחידים. נכון ליום 01.01.2016 אלו תעריפי הנוטריון לפעולות השונות- השכר בטור

read more

פירוקים ופשיטות רגלby admin

Posted in:

משרדנו ניסיון נרחב בטיפול במספר רב של הסדרי חוב, תוך התמחות הן בייצוג החייב הן בייצוג הנושים והן בייצוג החברה הנדרשת להסדר. הסדרי החוב הנו תחום הדורש התמחות והבנה עמוקה במספר תחומי משפט, ביניהם תחום ניירות הערך, תחום המימון, דיני חדלות פירעון, דיני חברות, אחריות נושאי משרה, ליטיגציה ועוד. השירותים

read more

דיני חברותby admin

Posted in:

המשרד מתמחה בליווי שוטף של תאגידים/חברות בפעילות שוטפת כגון עריכת הסכמי מייסדים, חלוקת המניות בחברה, הסכמי התקשרות וחוזים, התמודדות מול תביעות וייעוץ משפטי שוטף, ליווי בהקמת חברה בע"מ, השיקולים בהקמת חברה בע"מ, רישום בעלי מניות, תקנון החברה, שינוי התקנון, הנפקת מניות, הנפקה בבורסה, מיזוג חברות, פירוק חברות, כינוס נכסים.

read more

דיני נגישותby eyal

מקלדת עם סמל נגישות
Posted in:

זכות השוויון הינה זכות חוקתית על חוקית, זכות יסוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ומעוגנת בשורש שיטתנו המשפטית. זכות השוויון פוגשת אותנו הן במישור המנהלתי – חוקתי אל מול רשויות וגופים מעין ציבוריים והן אל מול גופים פרטיים. תחום הנגישות בישראל הינו תחום משפטי מתפתח וחשוב ביותר כחברה. כ

read more

דיני עבודהby admin

Posted in:

משרד עו"ד ירקוני מתמחה ומייצג לקוחות בתחום דיני העבודה בשלל מקרים כמו : הרעת תנאים והתפטרות עקב הרעת תנאים קבלת פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות, לרבות עריכת חישוב של הזכויות הכספיות המגיעות לעובד הליכי פירוק חברה לצורך קבלת זכויות של עובדים ע"י הביטוח הלאומי במקרה של חדלות פירעון תשלום שעות נוספות

read more

חוזים וקניןby admin

Posted in:

לחוזים והסכמים יש חשיבות רבה בעולם העסקי. המשרד מתמחה בעריכת חוזים והסכמים בעברית ובאנגלית וניהול המו"מ על תנאי החוזה המשרד רואה בעריכת ההסכמים חשיבות עליונה שכן  יסודיות ושימת דגש על הפרטים הקטנים היא שתגן על הלקוח מפני הפרות עתידיות והגעה להליכים בבית משפט. לדוגמה: הסכמי מייסדים הסכמי בעלי מניות הסכמי

read more

© ירקוני - משרד עורכי דין ונוטריון

top