דיני נגישות

מקלדת עם סמל נגישות

זכות השוויון הינה זכות חוקתית על חוקית, זכות יסוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ומעוגנת בשורש שיטתנו המשפטית.

זכות השוויון פוגשת אותנו הן במישור המנהלתי – חוקתי אל מול רשויות וגופים מעין ציבוריים והן אל מול גופים פרטיים.

תחום הנגישות בישראל הינו תחום משפטי מתפתח וחשוב ביותר כחברה.

כ 10% מאוכלוסיית המדינה מוגדרת כאנשים בעלי מוגבלות ולעיתים אלו נדרשים להתערבות משפטית על מנת להשיא את עצמם ליחס של העדפה מתקנת, כפי שקובעים החוקים השונים.

החוק המוביל בתחום הינו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ואילו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 הן שבישרו את המהפכה.

משרדנו מספק שירות משפטי בתחום הנגישות הן בבתי המשפט והן כייעוץ מקדים לפתרון סוגיות המתעוררות בחיי היום יום.

© ירקוני - משרד עורכי דין ונוטריון

top