03-5102710

חוזים וקנין

חוזים וקנין

לחוזים והסכמים יש חשיבות רבה בעולם העסקי.
המשרד מתמחה בעריכת חוזים והסכמים בעברית ובאנגלית וניהול המו"מ על תנאי החוזה המשרד רואה בעריכת ההסכמים חשיבות עליונה שכן  יסודיות ושימת דגש על הפרטים הקטנים היא שתגן על הלקוח מפני הפרות עתידיות והגעה להליכים בבית משפט.

לדוגמה:

  • הסכמי מייסדים
  • הסכמי בעלי מניות
  • הסכמי הקצאת מניות / מכירת מניות
  • הסכמי שותפים
  • הסכמי עבודה
  • הסכמי מתן שירותים
  • הסכמי סודיות ואי תחרות
  • הסכמי בוררות
  • הסכמי מכר מקרקעין
  • הסכמי שכירות