03-5102710

מקרקעין

מקרקעין

שולחן
למשרד עו"ד ירקוני ניסיון רב שנים בתחומי נדל"ן ומקרקעין. המשרד מטפל בכל הכרוך בעריכת הסכמי מקרקעין (מכר, רכישה, שכירות, יזמות, שותפות, קבלנות, קומיבנציה וכו').
 
ההתמחות היא בכל סוגי המקרקעין הקיימים, לרבות טאבו רשום, החזקות במושא, קרקעות מנהל, שותפויות שונות, חברות משכנות, הימנותא ועוד.

למשרדנו ניסיון עשיר בתכנון מס, לרבות מיסוי מקרקעין, היטלי השבחה, אגרות, היתרי בניה ועבודה מול רשויות המס בארץ והכרת אמנות בינ"ל.

עורכי הדין מייצגים את לקוחות המשרד בערכאות השונות לרבות בסכסוכים הנובעים מעסקאות מקרקעין, ליקויי בניה וכדומה. כמו כן, מייצג המשרד את לקוחותיו בעתירות מנהליות בנושאי תכנון ובניה.

המשרד אף הצליח לרשום תקדים בתחום עסקאות הקומבינציה והזכויות המוקנות לקבלן, כאשר הוכרו באופן תקדימי זכויות של הקבלן אל מול בעל המקרקעין, בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים.