03-5102710

האם לחתום על זיכרון דברים? (התשובה ממש לא)

לצפייה בסרטון המלא יש להקיש כאן.

אל תחתמו על זיכרון דברים

צדדים שמגיעים להסכמות בשלב הצגת הדירה, מעוניינים לפעמים לרשום אותן על דף נייר שנמצא מולם, מתוך תקווה שהדבר יקבע את העמדות שלהם ואחר כך יחתמו על הסכם.

חשוב לדעת שחתימה על זיכרון דברים היא חתימה על הסכם מכר לכל דבר ועניין והכי חשוב-  חתימה על זיכרון דברים מהווה חתימה על הסכם מבחינת רשויות המס ומבחינת בתי המשפט- וקשה לחזור ממנו אם מתגלות טעויות.

מוכר דירה צריך להיזהר במיוחד, מכיוון שברגע שהוא חותם על זיכרון הדברים הוא מקובע לקונה, ואם אחר כך תהיינה חוסר הסכמות או השלמות פרטים שהקונה יסרב להשלים הוא יצטרך פסיקה של בית משפט על מנת להיות משוחרר לחפש קונה אחר לדירה.

למשרדנו הגיע קונה שחתם על זיכרון דברים עם מוכר אולם המוכר והקונה הגיעו לחילוקי דעות לגבי מועדי התשלומים ואופן מסירת החזקה ובשל כך אותו מוכר נאלץ להגיע לדיונים בבתי משפט על מנת שיוכל למכור את הדירה.

מהניסיון שלנו כאשר קיימת הסכמה בין מוכר לקונה היא תמשיך להתקיים עד לחתימת ההסכם ואין צורך לעגן אותה בחתימה של זיכרון דברים.