03-5102710

החלטת בג"צ בבקשה להצטרפות לעתירה- השבת בגבעתיים

לוגו איסתא

להלן החלטת ביהמ"ש העליון המקבלת את בקשת העותרים המיוצגים על ידינו וע"י עו"ד פז, להצטרף לעתירה ולהשמיע את קולם:

בבית המשפט העליון
בג"ץ  4973/18
לפני:כבוד השופט נ' סולברג
העותרות:1. מועצת עיריית גבעתיים
2. עיריית גבעתיים
נ  ג  ד
המשיבים:1. שר הפנים
2. שרת המשפטים
המבקשים להצטרף כמשיבים לעתירה:1. רותם שנירר
2. שי סויסה
בקשה להצטרף כמשיבים לעתירה
בשם המבקשים להצטרף כמשיבים לעתירה: עו"ד אייל ירקוני; עו"ד אורי ישראל פז
 בשם העותרות: עו"ד עפר שפיר; עו"ד ענת נבל
 בשם המשיבים: עו"ד רן רוזנברג
החלטה 

משהסכימו המשיבים לבקשת ההצטרפות, "מן הטעם שביכולתם [של המבקשים – נ' ס'] לתרום למסד העובדתי והמשפטי שבבסיס הדיון בעתירה", ומשהותירו העותרות את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט, נוכח העובדה שמדובר בעתירה "בעלת פן עקרוני" (הגם שבראשית תגובתן הביעו התנגדות לה) – הבקשה מתקבלת.

תגובה מקדמית מטעם המבקשים תוגש עד 21 יום לפני מועד הדיון.

5129371

54678313 ניתנה היום, ‏ו' בחשון התשע"ט (‏15.10.2018).ש ו פ ט