03-5102710

ייצוג הפועל ת"א

אני שמח שביהמ"ש (כב' הנשיא אורנשטיין) אימץ את הטענה שלנו לגבי הקפאת הנקודות שכן הפחתת הנקודות מנוגדת לתכלית החקיקה העומדת בבסיס סעיף 350.

אנחנו המבקשים היחידים שהאמנו שניתן להקפיא את הורדת הנקודות ואני מצרף להלן את הקטע הרלוונטי מתוך הבקשה.

להלן לינק לכתבה בערוץ הספורט, דקה 35:40.

להלן הפרק הנוגע לתכלית החקיקה של סעיף 350:

  • הנה כי כן, תכליתו של סעיף 350 לחוק החברות היא לאפשר לחברה הנקלעת לקשיים להשתקם באמצעות הסדר נושים (רע"א 5741/00 מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ נ' ר.פ. הנדסה וביצוע עבודות חשמל בע"מ).
  • ב. ובעניין שנדון ברע"א 6418/93 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' כונס נכסים ומנהל של חברות פסק בית-המשפט העליון מפי כבוד השופט ד' לוין, כי –

"ראוי ככל שניתן, לטובת הנושים ולטובת החברה שבמשבר, להקדים ולעשות מאמץ לשקם את החברה ולהבריאה ככל שרק ניתן, ולמצער, לקדם את הליך הפירוק והחיסול שעה שהעסק חי ופעיל… עמדתי על חשיבותה, של גישה זו בפסק-דיני בע"א 673/87 י' סאלח ואח' נ' מפרק פרץ את איסר חברה לבניין והשקעות בע"מ (בפירוק)… שם הבעתי את דעתי כי:

'ככל שניתן להציל עסק מהתמוטטות יש לחתור לכך בזהירות ובאחריות אך תוך תעוזה ותושייה. ככל שמתאפשר חיסולו ההכרחי של עסק תוך כדי ניהולו כעסק פעיל חי ותוסס על-ידי המפרק, הנאמן, כונס הנכסים, וזאת בהשגחת בית המשפט ובהדרכתו, כן ייטב לנושים ולמשתתפים בחברה, או לפושט הרגל בפרט.

בעשיה כזו מממשים את תכלית החוק. בגישה האמורה, ככל שרק תהיה ישימה, בנסיבות המקרה, מקדמים תוצאה צודקת'" (שם, בעמ' 696-695)."

  • ג. הנה כי כן, אכן, מטרת העל של סעיף 350 לחוק היא לאפשר לביהמ"ש הבראה של חברה על ידי שמירת נכסיה, ומינוי בעל תפקיד אשר ישקם את החברה וישיא את נכסיה לקראת הסדר.
  • ד. למעשה סעיף 350 לחוק מאפשר לביהמ"ש לבחור אדם בעל תושיה ובעל תעוזה אשר יידע כיצד, בתקופת זמן מוגבלת בה תהיה החברה מוגנת, יושאו נכסיה ובכך תוכל להגיע להסדר.