03-5102710

משתתפת בקבוצת שומרי משקל תובעת את ערוץ 10

מתוך אתר news1. לכתבה באתרלטענתה, חרף התנגדותה – תמונתה שודרה בכתבה בתוכנית המגזין בערוץ 10 ובאתר נענע 10 והדבר גרם להשפלתה ולביזויה תמונתה פורסמה למרות שהובטח לה שלא תפורסם 
▪  ▪  ▪
שרית רונן מרעננה המשתתפת בקבוצת שומרי משקל ברעננה הגישה תביעת פיצויים בסך 100,000 שקלים בגין הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות כנגד חדשות 10, נענע 10 וחברת שומרי משקל.

התביעה הוגשה בטענה כי פרסום תמונתה בכתבה ששודרה בתוכנית "המגזין" בערוץ 10 וכן באתר נענע 10 במסגרת כתבה העוסקת בתופעה שלילית שהינה תופעת השמנה ונושא הדיאטות, ביזתה והשפילה אותה וזאת חרף התנגדותה להצטלם לכתבה.

בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב נאמר כי התובעת הגיעה באחד מימי יוני 2013 כמדי יום שני לפגישת שומרי משקל, ובמקום נכח צוות צילום של ערוץ 10 על-מנת להכין כתבה לגבי תופעת ההשמנה ונושא הדיאטות.

לדברי התובעת, היא הביעה באופן מובהק את חוסר רצונה להצטלם לכתבה. ואולם, היא שוכנעה להישאר בפגישה לאור הבטחה ברורה מטעם ההפקה כי לא תצולם לכתבה. בנוסף ניתנה לה הבטחה דומה ממדריכת קבוצת שומרי המשקל.

בתביעה נאמר כי התובעת חזרה על סירובה לצילום גם בפני הצלם שהחל לצלמה – אף שהבהירה באופן חד-משמעי כי היא אינה מעוניינת להצטלם. לדבריה, היא לא חתמה על כתב ויתור שחולק בין משתתפי הקבוצה ואשר חתימה עליו מהווה הסכמה לצילום.

בדיעבד, למרות התנגדויותיה החוזרות ונשנות של התובעת להשתתפותה בכתבה, היא הופיעה בכתבה ששודרה במוצאי שבת ה-22 ביוני בתוכנית "המגזין" בערוץ 10 וכן באתר נענע 10 מספר פעמים ולאורך זמן, בין השאר בעודה נשקלת, ובהזדמנות אחרת כאשר המדריכה אף קוראת בשמה ומציינת את המשקל שירדה באותו השבוע.

לדברי התובעת באמצעות עו"ד אייל ירקוני, דמותה מופיעה באופן ברור בכתבה, ושמה אף מוזכר באופן השולל כל אפשרות כי לא תזוהה על-ידי חבריה ומכריה. בתביעה נטען כי פרסום תמונתה של התובעת ומאבקה האישי הקשה לירידה במשקל בקשר לתופעת ההשמנה הינה מבזה ומשפילה ולכן קמה לה עילה לתביעת פיצויים.