03-5102710

פרשת איסתא

קרא על עו"ד ירקוני בתפקידו כיועץ משפטי של עמותת איסתא ונציגם של הסטודנטים בישראל עומד אל מול היו"ר, איתי שונשיין, בשיתוף פעולה עם עיתונאות חוקרת לחשיפת שחיתות עד להתפטרות היו"ר

קישור לקובץ PDF המכיל את הכתבה