03-5102710

פרשת בולינט ורסטרו בר

קרא על הצלחת המשרד לקבל לחזקת חברת השקעות אמריקאית את העסקים בהם השקיעה בצווים מהירים ויעילים.

בית המשפט המחוזי בירושלים נעתר לבקשת המשרד, למניעת המשך ניהול בתי העסק על ידי המשיבות, כאשר באופן תקדימי נידון צו שתפקידו שינוי המצב הקיים כצו מניעה אשר אף התקבל.

בשלב הראשון הועברו התקבולים מבתי העסק אל המבקשות ובהמשך אף קיבלו המבקשות לידיהם חזקה.