03-5102710

ynet על הייצוגית בעניין אסוס

גם ynet עלו עם הכתבה על הייצוגית שהגשנו עמיתי עו"ד ערן דוידוב ואני, בגובה 3.5 מיליון ש"ח נגד יבואני אסוס בישראל.

הלינק לכתבה כאן.

תוכן הכתבה:

תביעה ייצוגית הוגשה לבית-המשפט המחוזי מרכז, נגד משווקי מוצרי חברת אסוס (ASUS) המשווקת מוצרי מיחשוב בישראל, בעניין "מעקף אסור של חוקי הגנת הצרכן בישראל באופן שהותיר מאות לקוחות ללא אחריות שירות כדין, והן באשר לשירות הלקוי שניתן לכלל הצרכנים, בניגוד לדין", כך נטען. גובה התביעה: 3.5 מיליון שקל, חישוב של נזק שנגרם לכ-2,500 צרכנים.

התביעה הוגשה נגד החברות רונלייט דיגיטל, ויז'ואל ד.ג, קומפיוטר סי דאטה, רשת באג מולטיסיסטם ופי.אס.די.אס יזמות.

רשימה ארוכה של תלונות צרכנים
את הבקשה לתביעה הגישו שני לקוחות של החברה, אליהם הצטרפו 4 לקוחות נוספים. אלה מספרים על קבוצת פייסבוק בשם "התארגנות לקוחות לתביעה משותפת לאור שירות גרוע של אסוס" שבה חברים יותר מ-250 איש. עוד צורפה לבקשה לתביעה רשימה של תלונות צרכנים, שאורכה למעלה מ-150 עמודים.

"יצוין כי מרבית הפניות מטעם הלקוחות, הינן כאלו אשר זכו לתשובה כזו או אחרת מטעם החברות בגוף המסמכים המובאים, דבר המעיד על אמיתות הפניות", נכתב בבקשה לתביעה, "זאת בנוסף להיות הפניות מתועדות עם שמות ופרטים מזהים אחרים של אותם מתלוננים.

"בנוסף, ולשם חיזוק, פעלו המבקשים ואספו תצהירים נוספים של צרכנים אשר חוו את אותם כשלים בדיוק ואשר חלקם נוספו כמבקשים", נכתב.

תיקון איטי, תשלו על תיקון בניגוד לחוק וחוסר תיקון
התלונות של צרכני אסוס, כפי שגם פורטו בכתבה ב-ynet, הן על שמתגלה בעיה במחשב, לרוב, כבר בתקופה הסמוכה לרכישת המחשב ולתחילת הפעלתו (בבקשה לתביעה מובע חשש על ייבוא סחורה פגומה לכאורה).

"אין אפשרות וקיים קושי ממשי, ליצור קשר טלפוני עם אף גורם, למעט, ובקושי, על ידי מוקד תמיכה טכני אשר איננו מוסר כל מספר טלפוני של שירות לקוחות, אלא מפנה את הצרכנים לאתר האינטרנט של אסוס לשם ביצוע הודעה על תקלה", נכתב בבקשה לתביעה.

עוד נכתב כי: "המוצר, בד"כ מחשב נייד, נאסף על ידי שליח מעבדות שירות של סרב פרו, או של חברה בשם די. סי. אס. מחשבים ותקשורת בע"מ או של מעבדת IBM אשר כולן מהוות למעשה קבלני משנה ומיקור חוץ של החברות ו/או אסוס העולמית לשם מתן שירות.

"הטיפול והתיקון במוצרי הצרכנים נעשה, אם בכלל, באופן איטי, בניגוד לדין, ומסורבל מאד כאשר לעיתים אף נדרש תשלום בניגוד לחוק עבור ניסיון תיקון המוצרים של הצרכנים.

"המוצרים מוחזרים מהמעבדות הנ"ל לרוב כשהם אינם מתוקנים, או לעיתים כאשר הם בעלי תקלות נוספות על זו שהביאה למסירת המחשב למעבדות התיקון מלכתחילה. המעבדות פועלות בשיטת ההלוך ושוב, עד שלעיתים מודות כי הבעיה היא בחומרה אשר היצרן (או המשווקות המקומיות – מ.ק) צריך להחליף, אולם הרכיב איננו מוחלף.

"בשל מבנה המורכב והאסור על פי דין של מתן האחריות והשירות, הצרכנים אינם מצליחים לאתר את בעל הדין לשם קבלת הסברים, שירות ו/או החלפה ולעיתים מוותרים לאור העלות של המשך המאמצים אל מול האפשרות לקנות מכשיר אחר/לתקן באופן פרטי את המוצר".
אסוס UX305 ()
אסוס UX305

מבנה האחריות והשירות הבעייתי
לטענת התובעים, חברת אסוס העולמית הקימה בישראל חברת בת בשם אסוס ישראל, שעוסקת בניהול ושיווק. "ואולם, אסוס ישראל הינו תאגיד הנעדר כל פעילות כספית בישראל, למעט ניהול ושיווק מקומי (היינו משכורות בלבד לכל היותר, אם בכלל), והכולל בעל מניות יחיד שמקום מושבו סינגפור ודירקטור אחד בלבד שמקום מגוריו טייוואן. על פי הידוע, אסוס ישראל יצרה קשר עם חמישה גופים לשם ייבוא מוצרים של אסוס העולמית.

הגופים הללו הן החברות שנגדן הוגשה הבקשה לתביעה. לפי הבקשה לתביעה הן "קונות את המוצרים ישירות מאסוס העולמית, ומייבאות אותם לישראל ומוכרות אותן לצרכנים המקומיים בישראל- עם זאת את השירות לצרכנים לא הן תספקנה (וזאת באופן מנוגד לדין)… אסוס העולמית, בהיותה מספקת השירות תהיה אחראית לשירות לאחר מכירה למוצרים בישראל (זאת בשונה ממצב דברים רגיל, ע"פ הדין החל) לפיו היבואן הינו נותן האחריות והשירות.

"למחשב מצורפת תעודת אחריות אשר מבהירה כי האחראית לתיקון תקלות במוצר הינה אסוס העולמית באמצעות פניה לאתר האינטרנט שלה.

"מתן תעודת אחריות של היצרן הבינלאומי, מהווה הטעיה חמורה, שכן המבקשים לתקן את הפגם במוצר פונים לחברת אסוס ישראל או לחברת אסוס העולמית בהתאם להוראות המופיעות על תעודת האחריות במקום ליבואניות, אשר להן האחריות לתקן את הפגם במוצרים ע"פ הדין החל בישראל. למעשה התעודה היחידה שחייבת להיות מצורפת למוצרים היא תעודת אחריות של היבואניות, הן היצרניות לעניין תקנות הגנת הצרכן, וכל תעודה אחרת מהווה הטעיה חמורה של הצרכנים.

"במקביל, אסוס העולמית, בתיווכה של אסוס ישראל מתקשרת עם מעבדות שירות מקומיות לצורך מתן שירות תיקונים למוצרים שלה בהם נתגלו תקלות.

"כאמור, לאסוס ישראל אין כל פעילות כספית בישראל, למעט ניהול ושיווק מקומי (היינו משכורות בלבד לכל היותר), והבעלים הרשום הינו בעל מניות יחיד היושב בסינגפור, ודירקטור אשר מושבו בטייוואן, ומצב דברים זה למעשה מונע כל אפשרות של הצרכנים לאכוף עליה זכויותיהם שבדין".

למעשה, כך נטען בכתב הבקשה לתביעה, המעבדות לא מסוגלות לספק את השירות בין היתר בשל חוסר בחלקי חילוף: "אותן מעבדות אינן מסוגלות לספק את השירות כיאות מסיבות שונות – למעלה מן הנדרש נראה כי בין היתר בשל חוסר בחלקי חילוף (שכן כאמור אלו הן מעבדות מקומיות) ו/או חוסר ידע מספיק של המוצרים.

"כאשר הצרכן נכשל מלקבל שירות, הוא פונה, בהתאם לתעודת האחריות המסופקת לו על ידי היבואן בה מופיעה אסוס העולמית כמספקת האחריות, בחיפושים אחר אסוס ישראל במטרה לקבל שירות, אך אסוס ישראל הינה חברה ללא משרדים, ללא מערך שירות, וללא כל אחריות חוקית כלפי הצרכנים, וזאת על פי תקנות הגנת הצרכן ((אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006).

"מכאן שצרכנים אשר מנסים לתבוע את אסוס ישראל נתקלים בחברה שהבעלים הרשום רשום בסינגפור, והדירקטור היחיד שלה נמצא בטיוואן. פניות של הצרכנים למעבדות השונות כמובן שאיננה מביאה להם כל סעד, הואיל ואלו בכלל קבלני משנה. כמובן שפניה לאסוס העולמית, הנמצאת אף היא בטייוואן, או לחברת האם של אסוס ישראל, הממוקמת בסינגפור, איננה אפשרית.

"במקביל, הואיל והיבואניות מתחבאות ואינן מספקות על דרך הכלל תעודות אחריות על שמן והצרכנים מופנים למעבדות השירות, מוצאים עצמם צרכנים ללא כל מענה.
"כל זאת כאשר החובה החוקית למתן האחריות והשירות לאחר מכירה, כמו גם לאספקת תעודות אחריות היא של המשיבות ושל המשיבות בלבד ואילו כל הסכם שיש לאלו עם אסוס העולמית אינו יכול לגרוע מאחריותן של המשיבות כלפי הצרכנים ע"פ התקנות כאמור.

"כל המנגנון האמור הינו בידיעה ברורה של היבואניות כאשר כשל השירות המתמשך ידוע להן היטב ובכל זאת הן דואגות להסוות את אחריותן, כך שהתביעה דנן גובשה רק לאחר הסרת מכשולים רבים. למעשה הצרכנים המקומיים כלל אינם יודעים כי הזכות החוקית שלהם היא מול החברות".