03-5102710

מהי העברת זכויות ברשות מקרקעי ישראל (ידוע בעבר כמנהל מקרקעי ישראל)?

רשות מקרקעי ישראל, ידוע גם לפי שמה בעבר מנהל מקרקעי ישראל מופקד על ניהול של כ-93% מכלל קרקעות המדינה. באופן טבעי הוא קובע כמעט בבלעדיות  את מיקום ומס' קרקעות אשר, כמו כן מתערב באופן ישיר בחייהם של האזרחים בנושאים מינוריים במתן אישור להתקנת  סוככים\פרגולות  ואישורים לסגירת מרפסת. 

כתוצאה משליטתו הבלעדית של מנהל מקרקעי ישראל, אזרחי המדינה  ששילמו ממיטב כספם על רכישת דירה, אינם הבעלים שלה בפועל לאחר עסקת מכירת הדירה אלא הינם רק חוכרים מהמנהל את הנכס. ע"פ המתואר לעיל מתקשה המנהל ליצור סינרגיה בין כל הגורמים וכתוצאה כתוצאה מכך נקלע  לעיתים למכשולים שונים כמו תגובה איטית לצורכי השוק, היעדר מתן תמריצים לחדשנות, סרבול הליכים וביורוקרטיה מסובכת.

ניתן להגיש בקשה להעברת זכויות חכירה במנהל מקרקעי ישראל הנעשית ע"י רישום "הערה" בספרי המנהל בעניין עסקה לגבי אותם מקרקעין או "הערה" על הצורך בהסכמה או הערה על הגבלת כשרות משפטית. העברת זכויות במנהל לאחר עסקת מכירת הדירה  מתבצעת ע"י הקניית זכות חכירה במקרקעין בחלקה או בשלמותה או  כדרך של הסבת זכות, בתמורה או ללא תמורה.

היוון דמי חכירה שנתיים :
היוון דמי חכירה שנתיים הם סך התשלומים העתידיים לרשות, עבור תקופת החכירה  
או יתרתה בתשלום חד-פעמי מראש.

מה הם דמי חכירה שנתיים ומתי משלמים? 
דמי חכירה הם אותו התשלום שמשלם החוכר לרשות מדי שנה בשנה עבור שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.  חוק יסוד מקרקעי ישראל קובע את העיקרון לפיו "מקרקעי ישראל" יימסרו בחכירה והבעלות עליהן לא תועבר. המושג "חכירה לדורות" הינו שכירות לתקופה של ‎25 שנים ומעלה. תשלום שמשלם החוכר (הקונה) לרשות מדי שנה בשנה, במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה. תחילה יש לקחת בחשבון את תשלום  דמי חכירה ראשוניים,ישנו סכום חד פעמי השווה לחלק מערך  הקרקע, ששילם החוכר לרשות (או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות החכירה.

מחשבון היוון:

מכח החלטת מועצת מקרקעי ישראל, יש אפשרות  להוון את דמי החכירה השנתיים.
עלות  דמי ההיוון נקבע לפי האחוז הספציפי משווי המקרקעין ונתוני הנכס.

ניתן לבצע את החישוב ע"י מחשבון ההיוון בלינק הרצ"ב :

http://www.land.gov.il/iturTik/iturTikRashi.aspx?op=2

בפועל, בכדי להמשיך את פעולת העברת מלוא הזכויות בנכס מהמוכר (בעל הזכויות) לקונה, יש לבדוק אם הנכס מהוון וכי אין חוב בגין אי תשלום דמי החכירה השנתיים על אותם המקרקעין.

במידה וקיים חוב, יש לשלמו באחת מלשכות המקרקעין (ניתן להיעזר ברשימה  מטה) באמצעות אשראי או מזומן בלבד ,או לחילופין ניתן לפנות למשרד עורך הדין המטפל בתביעה ו/או תיק הוצאה לפועל (במדיה ונפתח תיק בגין אי תשלום), בעניין המקרקעין הספציפיים.

לאחר סגירת החוב (אם היה צורך), והנכס נמצא  כמהוון יש לבצע העברת בזכויות באופן פשוט יחסית וזאת בתנאי שאין רישום של הערה "אין הגבלה בהעברה וירושה" בנסח הטאבו . בלינק הרצ"ב ניתן למצוא את רשימת המסמכים שאיתם יש לגשת לאחת מהלשכות רשות מקרקעי ישראל. יש להקפיד כי כל המסמכים המוגשים יהיו מסמכי מקור או נאמנים  למקור היינו מאושרים ע"י עו"ד. רצוי להשאיר  אצלכם עותק מקור/תואם מקור מכל מסמך חשוב לזכור כי הגשת כל המסמכים כנדרש, תגרום  לזרוז הטיפול בפנייה לרשות מקרקעי ישראל  .

רשימת המסמכים הדרושים להעברת הזכויות בנכס המצוי בידי רשות מקרקעי ישראל :

http://www.land.gov.il/static/p251.asp

כמו כן, יש לשים לב למצבים השונים שבהם אופן המסכמים הנדרשים הינו שונה במקצת:

  • בנייה רוויה הרשומה בטאבו ולא נרשמה שם הערה "אין הגבלה בהעברה וירושה"
  • בנייה נמוכה הרשומה בטאבו
  • בנייה נמוכה שאינה רשומה בטאבו

להלן כתובות משרדי רשות מקרקעי ישראל -כתובות, טלפונים וזמני קבלת קהל:

מטה הרשות:

מטה הרשות רח' הצבי 15 (בנין בזק) קומות 6-8 ת.ד 2600 ירושלים 9438622 פקס מס'  073-2021500. אין קבלת קהל.

מרחב ירושלים:

רח' יפו 216 בנין שערי העיר קומה 6 ת.ד 36259 ירושלים 9438307 מס' פקס 02-5318706 קבלת קהל: ב,ד 13:00-8:00, יום ב 17:30-16:00.

מוקד שירותים מהירים ירושלים:

רח' יפו 216 בנין שערי העיר קומת כניסה ת.ד 36259 ירושלים 9438307 קבלת קהל א,ג,ד 14:00-8:00 ב,ה 17:30-8:00

עמדת מודיעין וקבלת מסמכים במרחב ירושלים:

רח' יפו 216 בנין שערי העיר קומה 6 ת.ד ירושלים 9438307 א,ג,ד,ה 16:00-8:00קבלת קהל יום ב  17:30-8:00 .

מרחב צפון:

רח' חרמון 2 מלון פלאזה קומות 3-8 ת.ד 580 נצרת עילית 1766401           מס' פקס 02-5456054

קבלת קהל: ב,ד 13:00-8:00, יום ב 17:30-16:00.

מוקד שירותים מהירים מרחב צפון:

רח' חרמון 2 מלון פלאזה קומה 3 ת.ד 580 נצרת עלית 1766401 קבלת קהל: א,ג,ד 14:00-8:00 ב,ה 17:30-8:00

עמדת מודיעין וקבלת מסמכים במרחב צפון:

רח' חרמון 2 מלון פלאזה קומת כניסה, ת.ד נצרת עילית 1766401, קבלת קבל א,ג,ד,ה 16:00-8:00 יום ב 17:30-8:00

מרחב  חיפה:

רח' פל-ים 15, קריית הממשלה קומה 2 ת.ד 548 חיפה 3309518 מס' פקס04-8645537 קבלת קהל ב,ד 13:00-8:00, יום ב 17:30-16:00 .

מוקד שירותים מהירים חיפה:

רח' פל-ים 16 בית שערי משפט קומה 3 ת.ד 548 חיפה 330952 קבלת קבל א,ג,ד 14:00-8:00 ב,ה 17:30-8:00

עמדת מודיעין וקבלת מסמכים במרחב חיפה:

רח' פל-ים 15, קריית הממשלה קומה 2 ת.ד חיפה 3309518 קבלת קהל: א,ג,ד,ה 16:00-8:00 יום ב 17:30-8:00

מרחב ת"א-מרכז:

מנחם בגין 125, קריית הממשלה קומות 3,5,6 ת.ד 7246 ת"א 6701201 03-7632132

קבלת קבל: ב,ד 13:00-8:00, יום ב 17:30-16:00

מוקד שירותים מהירים תא-מרכז:

רח' המלאכה 3 בית ויקטוריה קומה 9 ת.ד 7246 תל אביב 6721503  הגעה באמצעות תחבורה ציבורית, קו 140           א,ג,ד 14:00-8:00 ב,ה 17:30-8:00

עמדת מודיעין וקבלת מסמכים במרחב ת"א-מרכז:

מנחם בגין 125, קריית הממשלה קומות 4,5,6,E1 ת.ד ת"א 6701201 AgafBealutRishumHativatSherut@land.gov.il א,ג,ד,ה 16:00-8:00 יום ב 17:30-8:00

מרחב דרום:

 רח' התקווה 4, קריית הממשלה קומה 1 ת.ד 233 באר שבע 8489312 08-6264250

ב,ד 13:00-8:00, יום ב 17:30-16:00  מוקד שירותים מהירים דרום            רח' בן צבי 7 בנין אביסרור קומה 5 ת.ד 233 באר שבע 8489325 א,ג,ד 14:00-8:00 ב,ה 17:30-8:00      

עמדת מודיעין וקבלת מסמכים במרחב דרום :

רח' התקווה 4, קריית הממשלה קומה 1 ת.ד באר שבע 8489312 04-6985208 יש לתאם עם המפקח באמצעות פקס.

מרחב יהודה ושומרון:

 בניין המינהל האזרחי יחידת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש

ת.ד 43 בית-אל 9063101,02-9977770,02-9977346 קבלת קבל: א,ב,ד,ה 13:00-9:00      

אגף בעלות ורישום:

 מנחם בגין 125, קריית הממשלה קומה 3,ת.ד 7246 ת"א 6701201, 03-7632380

ב,ד 13:00-8:00    

עמדת מודיעין וקבלת מסמכים באגף בעלות ורישום:

מנחם בגין 125, קריית הממשלה קומה 3 ת.ד ת"א 6701201 קבלת קהל א,ג,ד,ה 16:00-8:00 יום ב 17:30-8:00            

מנהלת הבדואים:

בניין מרכז הנגב, דרך מצדה 6 ת.ד 17060 באר שבע 8435706, 08-6268730

ב,ד 13:00-8:00, יום ב 17:30-16:00

סניף באילת:

הקניון האדום, קומה ב', מרכז צייגר צת.ד  1122 אילת 8811001     08-6264250

קבלת קהל: א,ב,ג,ד 8:00-12:00   

רמת הגולן :

מסעדה ת.ד 244 מסעדה 1243500, 073-2021500, אין קבלת קהל .

אין באמור לעיל ובאתר Yarkonylaw משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

2\45\37