03-5102710

ייפוי כוח מתמשך בבית הלקוח

כשהגעתי לביתם של משפחת נחמנוב (שם בדוי), קיבלו אותי שלוש בנותיו ואשתו בפנים דואגות. האב, אדם בן 80, צלול לחלוטין, יושב בכיסא גלגלים וניכר שעבר ימים בריאים יותר בחייו.

הבנות מודאגות באשר למצבו הבריאותי של אב המשפחה, דאגה, המהולה בחשש מפני אופן ניהול המציאות אם וכאשר האב יפסיק להיות כשיר לטפל בענייניו.

"כיצד נפעל בחשבון הבנק", שאלה אותי אחת הבנות?

"כיצד נוכל להחליט לנתח את אבא אם יהיה חסר הכרה חו"ח"?

"מה יהיה עם הדירה ואם נרצה למכור אותה", שאלה האם?

כמובן שהדאגה על פני בני המשפחה מובנת, במיוחד לאור האפשרות היחידה ששררה עד לאחרונה, לפיה במקרה בו אדם מאבד את יכולת קבלת ההחלטות שלו, למשל בשל דמנציה חו"ח או איבוד הכרה, היה צורך לפנות אל בית המשפט בבקשה לאפוטרופסות, גם זמנית.

בקשה לאפוטרופסות, משמעותה, בין היתר, התנהלות מול בית המשפט ומול משרד המשפטים, עניין המצריך דיווח חודשי של דו"ח הוצאות והכנסות של החסוי, וקבלת אישורים והסכמות לפעולות באופן שמקשה מאד על חיי המשפחה, ומייצר מעין חצי משרה נוספת לעבוד בה.

ייפוי כוח מתמשך, שלשם הכנתו זומנתי לבית המשפחה, פותר את הבעיות הללו ומקל על חיי המשפחה. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לבני המשפחה הנותרים, לנהל את נכסי מייפה הכוח, לנהל את ענייניו הרפואיים ולנהל את ענייניו האישיים.

כך, באמצעות החתמת האב על המסמך הפשוט והיעיל הזה, יוכלו הבנות במקרה והאב חו"ח יאבד מיכולתו לקבל החלטות, להחליט במקומו על תשלומים שונים, פירעון סכומים הצבורים לו, קבלת החלטות לגבי פעולות רפואיות, וכיו"ב.

פתחתי את המחשב הנייד וניהלתי שאלון עם אב המשפחה, כאשר בין היתר בדקתי עימו מי הם מיופי הכוח שלהם הוא מותיר את ניהול נכסיו, כיצד הוא מעוניין שאלו ינוהלו ומה כולל ייפוי הכוח הרפואי שהוא משאיר לילדים. בין היתר, בררתי עם מיופי הכוח כיצד ומתי יכנס ייפוי הכוח לתוקף.

האב בחר ששתיים מבנותיו תחלטנה יחד מתי הוא איבד את כשרותו והדבר יחייב. כמובן שקיימות אפשרויות אחרות, למשל ברירת המחדל שקבע המחוקק, לפיה קביעה של פסיכיאטר בדבר היא שתכניס את ייפוי הכוח לתוקפו.

אגב, כבר היו מקרים בהם מייפה הכוח ביקש כי ייפוי הכוח יכנס לתוקפו באופן מיידי, לאור האמון הרב שרכש לבנותיו.

עם סיום השאלון שערכתי עם האב, פניתי לבנות, מיופות הכוח, הסברתי להן את חובותיהם וזכויותיהן והנפקתי להן קוד לשימוש באתר האינטרנט לשם קבלת דיווחים והוצאתם.

חיברנו את המדפסת הניידת שלי והדפסנו את העותק הסופי, האב חתם בשמחה על ייפוי הכוח והחתמנו גם את בנותיו- בכל רגע מהיום, אם יחליטו הבנות שעליהן לפעול ברכוש האב, לקבל החלטות רפואיות או החלטות אישיות, הן ידווחו באמצעות האינטרנט וכל בנק או מוסד רפואי יהיה חייב על פי חוק לכבד את הוראותיהן גם לגבי רכוש וגם לגבי גופו של אביהן.

כך, אחרי כשעתיים מהרגע שהגעתי לביתם, הסתיים ההליך ומעט שלווה חזרה לפניהן של הבנות המרוצות, כמו גם האב ששמח על הסדרת המציאות לבני משפחתו, גם במקרה ש…

נפרדנו בידידות והותרתי אותן עם תקווה כי ייפוי הכוח עליהן חתמו יוותר במגירה עוד שנים רבות.